AVERZ verzekeringen - Vanmeirhaeghe Alexander

Ingeschreven als verzekeringstussenpersoon in de categorie “verzekeringsmakelaar”, in het register van de verzekeringstussenpersonen bijgehouden door de FSMA onder het inschrijvingsnummer RPR Gent – 0795.229.457 AVERZ BV – BE36 0689 4729 7781

    Averz